Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/qp015400/www_root/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
Produkty

Produkty

Elektrina

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. k 30.11.2018 ukončil činnosť v oblasti podnikania v elektroenergetike
Rozhodnutie: 0097/2018/N-ZP

Od 1.12.2018 prevzala miestnu distribučnú sústavu v areáli a blízkom okolí areálu Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. spoločnosť: ENERGY DISTRIBUTION, Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie a dodávky elektriny za ukončený kalendárny rok:
Distribúcia elektriny - Kvalita distribúcie elektriny KORDSERVICE SK PLUS
Dodávka elektriny - Kvalita dodávky elektriny KORDSERVICE SK PLUS