DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktivity

V rámci priemyselného areálu ul. Továrenská 532, Senica:

  • - nákup elektrickej energie zo siete 110 kV, distribúcia a dodávka elektriny na úrovni VN a NN
  • - starostlivosť o zariadenie:
    • - plynové, vrátane areálového plynovodu
    • - vodovodné, vrátane areálového rozvodu pitnej vody - viď. cenník
    • - pomocných energetických prevádzok
    • - elektrické s napätím do 110 kV